SIRA
SYSTEMATISCHE INTEGRITEIT RISICO ANALYSE

Een belangrijk onderdeel van het proces is het uitvoeren

van een alomvattende integriteitsrisicobeoordeling om alle

relevante risico’s die door de organisatie moeten worden beperkt

in kaart te brengen. 


Zowel de business als de risicobeheerteams moeten

bij het proces worden betrokken, wat moet resulteren in een SIRA

die door de hele organisatie omarmd kan en zal worden.


Na afronding zal deze gedetailleerde risicobeoordeling

een solide basis vormen voor de volgende stappen die nodig zijn 

om de risico’s van witwassen, financiering van terrorisme en sancties

onder controle te krijgen.

SIRA
SYSTEMATISCHE INTEGRITEIT RISICO ANALYSE
Een belangrijk onderdeel van het proces is het uitvoeren

van een alomvattende integriteitsrisicobeoordeling om alle

 

relevante risico’s die door de organisatie moeten worden beperkt

in kaart te brengen. 


Zowel de business als de risicobeheerteams moeten

bij het proces worden betrokken, wat moet resulteren in een SIRA

die door de hele organisatie omarmd kan en zal worden.


Na afronding zal deze gedetailleerde risicobeoordeling

een solide basis vormen voor de volgende stappen die nodig zijn 

om de risico’s van witwassen, financiering van terrorisme en sancties

onder controle te krijgen.

null


nullRISICO ASSESSMENT AANPAK

Elke risicobeoordeling begint met een scopingfase (zie hieronder). Nadat de eisen en wensen van de klant in kaart zijn gebracht, brengen we de risico’s in kaart. De risico’s die in kaart worden gebracht, zijn afhankelijk van de specifieke modellen en methodologieën binnen uw organisatie. Deze risicobeoordeling is in overeenstemming met de wettelijke  vereisten. Verschillende afdelingen en teams binnen uw organisatie zullen bij dit proces betrokken zijn.

De volgende stap omvat de beoordeling van de geïdentificeerde risico’s en scenario’s en kan expertsessies en/of tools omvatten.

De resultaten worden vervolgens vergeleken met de Risk Appetite verklaring van de organisatie, die een duidelijk overzicht geeft van risico’s die  aanvullende risico beperkende maatregelen vereisen en risico’s die al onder controle zijn gebracht. Na afronding  wordt in een actieplan uiteengezet wat er moet gebeuren om de resterende integriteitsrisico’s onder controle te krijgen.

RISICO ASSESSMENT AANPAK

Elke risicobeoordeling begint met een scopingfase (zie hieronder). Nadat de eisen en wensen van de klant in kaart zijn gebracht, brengen we de risico’s in kaart. De risico’s die in kaart worden gebracht, zijn afhankelijk van de specifieke modellen en methodologieën binnen uw organisatie. Deze risicobeoordeling is in overeenstemming met de wettelijke  vereisten. Verschillende afdelingen en teams binnen uw organisatie zullen bij dit proces betrokken zijn.

De volgende stap omvat de beoordeling van de geïdentificeerde risico’s en scenario’s en kan expertsessies en/of tools omvatten.

De resultaten worden vervolgens vergeleken met de Risk Appetite verklaring van de organisatie, die een duidelijk overzicht geeft van risico’s die  aanvullende risico beperkende maatregelen vereisen en risico’s die al onder controle zijn gebracht. Na afronding  wordt in een actieplan uiteengezet wat er moet gebeuren om de resterende integriteitsrisico’s onder controle te krijgen.SCOPING VAN DE INTEGRITEITSRISICO'S

Het doel van een systematische integriteitsrisicobeoordeling is om alle integriteit gerelateerde risico’s in kaart te brengen en te beoordelen. In eerste instantie gaat het daarbij om de volgende onderwerpen: Anti-witwassen (AML), Counter-Terrorism Financing (CTF), omzeilen van  sanctieregelgeving, corruptie (omkoping), Conflict of Interest (COI), interne en externe fraude, regelgeving met betrekking tot het ontduiken of ontwijken van belasting, marktmanipulatie, cybercrime en anti-maatschappelijk gedrag.

De reikwijdte van deze beoordeling hangt af van de wensen van de organisatie; bijvoorbeeld alleen een bepaald bedrijfsgebied, een bepaald geografisch gebied of zelfs een bredere reikwijdte, met inbegrip van alle ondernemingsbrede  risico’s.

AFSTEMMING OP DE WETTELIJKE VEREISTEN

Naast wet- en regelgeving hebben regelgevers vaak aanvullende eisen, best practices of voorschriften in verband met monitoring, methodologie of rapportage. Voordat met de beoordelingen wordt begonnen, zal de aanpak op deze regelgevingsvereisten worden  afgestemd.

INBEDDING VAN DE SIRA

De eerste SIRA is essentieel en brengt veel werk met zich mee, maar eenmaal afgerond en goedgekeurd is het daaropvolgende onderhoud en de periodieke herziening eenvoudig, mits dit goed wordt georganiseerd.

BlueMonks heeft hulpmiddelen om dit proces te vereenvoudigen. De tools omvatten digitale beoordelingen (zoals Brown Paper sessies), het onderhoud van mitigerende maatregelen en controles en het creëren van effectieve  managementinformatie op verschillende niveaus.

Wilt u ondersteuning met het uitvoeren van uw Sira? Neem dan contact met ons op.

Expertise

BlueMonks beschikt over een team van experts dat gespecialiseerd is in financiële en economische criminaliteit, met jarenlange ervaring in het identificeren, beperken en beheren van dergelijke risico's.

Op maat gemaakte oplossingen

BlueMonks biedt op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant, in plaats van een one-size-fits-all aanpak.

Innovatieve technologieën

BlueMonks maakt gebruik van innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, om financiële en economische criminaliteit te identificeren en te voorkomen.

Regelgevende Compliance

BlueMonks heeft een diepgaand begrip van het complexe regelgevingslandschap rond financiële en economische criminaliteit en we zorgen ervoor dat onze klanten volledig voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Reputatie

BlueMonks heeft een sterke reputatie in de branche voor het bieden van hoogwaardige oplossingen en betrouwbare diensten aan onze klanten.

Vertrouwelijkheid

BlueMonks begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en privacy bij het omgaan met uitdagingen op het gebied van financiële en economische criminaliteit en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om de gevoelige informatie van onze klanten te beschermen.

Kostenbesparend

BlueMonks biedt kosteneffectieve oplossingen aan onze klanten, waardoor ze hun risico's op het gebied van financiële en economische criminaliteit kunnen beheren en de kosten beheersbaar te houden.

Proactieve benadering

BlueMonks BV hanteert een proactieve benadering van financiële en economische criminaliteit, in plaats van reactief, waardoor onze klanten risico's kunnen identificeren en beperken voordat ze een probleem worden.

HOE WERKT HET?

1

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in.

2

Tijdens het online gesprek bespreken we de mogelijkheden.

3

Kies de dienst die bij jou past.

NEEM CONTACT OP

Interesse in wat BlueMonks voor u zou kunnen betekenen op het vlak van ontzorging van uw AML/KYC/FEC proces?