Hoe houd ik de kwaliteit en de kosten van mijn KYC in de hand?

Door de toenemende regelgeving en toezicht is het een steeds grotere uitdaging om

de kwaliteit en de kosten van je KYC in de hand te houden, zonder de commerciële operatie te verlammen.

Besteed uw KYC Analyse werkzaamheden daarom uit aan de specialisten van BlueMonks!

KYC Remediation

Poortwachtersfunctie

De laatste jaren wordt van elke organisatie die onder de Wwft of WTT valt een steeds intensievere Poortwachters rol verwacht. Geen gemakkelijke opgave. Nadat u binnen uw eigen organisatie uw Risk Appetite hebt vastgesteld en een behoorlijke Integriteitsrisico Analyse (SIRA) hebt uitgevoerd, de mitigerende maatregelen hebt bepaald en deze hebt geïmplementeerd in beleid en procedures, begint het echte operationele analyse werk.

Elk klantdossier moet geanalyseerd en geüpdate worden om duidelijk te maken wie de eigenaar van het account is, waar de funding van het account vandaan komt en waar het account voor gebruikt wordt volgens het ken-uw-klant (KYC) principe. Alles om te voorkomen dat u met uw organisatie, witwassen en/of terrorisme financiering faciliteert.

 

Er wordt in dat kader veel van u gevraagd. De wetgever verwacht van u een balangrijke rol als bewaker van de integriteit van het financiële stelsel. Ondanks dat dat zeer belangrijk is, zijn wij ervan overtuigd dat dat nooit de primaire reden van het ontstaan van uw organisatie is geweest. Daarom heeft BlueMonks gekeken hoe we u het beste kunnen ondersteunen bij al uw Customer Due Diligence (CDD) werkzaamheden. En ervoor zorgen dat u compliant bent aan de nationale en internationale wetgeving, waaronder Wwft, SW en WTT.

Herkent u één of meerdere van onderstaande problemen?

 • De laatste jaren gaan we van remediation actie naar remediation actie en is het lastig om aan de verwachting van de wetgever en de toezichthourder te voldoen.
 • Het is niet gemakkelijk om de juiste specialisten aan te trekken.
 • Junior KYC Analisten worden als Medior KYC Analist verkocht en zijn onvoldoende geëquipeerd om het werk op het gewenste niveau uit te voeren
 • Het is te duur om een goede structuur inclusief een goede kwaliteitsborging op te zetten binnen uw organisatie. Daardoor is er geen goed vier-ogen principe en geen goede QA geïmplementeerd.
 • Doordat de wijzigingen in de regelgeving elkaar in hoog tempo opvolgen. Het is lastig dit steeds concreet te vertalen in aangepast beleid en processen.
 • U wordt regelmatig door software-vendors benaderd, maar die kunnen u niet volledig ontzorgen met uw KYC analyse.
 • U wil een korte on-boarding time van nieuw klanten, maar loopt steeds tegen een lange tijdrovende procedure aan, die ook door een tekort aan mankracht extra lang duurt.

Dan willen we graag met u van gedachte wisselen om uw KYC werkzaamheden van u overnemen en u volledig te ontzorgen.

Uitbesteden van KYC

Om op alle uitdagingen in de AML (Anti Money Laundering) een goed antwoord te bieden, heeft BlueMonks de Managed Service CDD as a Service (CaaS) opgezet. Ons analistenteam kan ingezet worden voor uw KYC analyse werk. Onze analisten vinden het een uitdaging om hun werkzaamheden voor meerdere poortwachters in diverse branches als Trustkantoren, Crypto Exchanges,  Investeringsmaatschappijen en Banken uit te kunnen voeren. U kunt gebruik maken van de schaalgrootte van ons team, zonder dat u alles binnen uw eigen organisatie op hoeft te zetten. Maar BlueMonks gaat verder. We helpen u met het up to date houden van uw beleid en procedures zodat u altijd compliant bent aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Wwt, Sanctiewet en/of WTT. We kunnen een jaarlijkse update van uw SIRA verzorgen. En we kunnen uw cyclische reviews van uw KYC files voor onze rekening nemen.

Vanzelfsprekend zijn onderdelen als;

 • Adverse Media monitoring
 • Analyse Source of Wealth/Funds
 • PEP (political exposed person) screening
 • Complexe bedrijfsstructuren
 • Sanction screening
 • UBO verificatie
 • Opmaak of aanvulling KYC dossier
 • Voorstel indeling risico classificatie
 • Transactie profiling (verwacht transactie patroon vaststellen)
 • Identificatie en verificatie

Standaard onderdeel van onze werkzaamheden.

Met deze service heeft u direct toegang tot ons team van KYC experts. Ze hoeven het vak niet bij u op de werkvloer te leren. We investeren heel veel tijd in de optimalisatie van het schrijfwerk van onze analisten. Ons quality framework zorgt voor de borging van de kwaliteit. Door onze efficiënte werkwijze is de onboardingsperiode van uw klanten niet afhankelijk van de beschikbaarheid van analisten. Indien u het wenst kunnen we uw beleid en procedures bij elke regelgevingswijziging updaten zodat u altijd Wwft / WTT compliant bent.

Interesse in een meeting? Neem contact met ons op!

Uitbesteden van Transaction monitoring

Ondanks dat transactie monitoring voor een groot gedeelte neerkomt op het hebben van een goede software applicatie die deze monitoring voor zijn rekening neemt, is ook dit werk niet zonder de inbreng van analisten uit te voeren. Indien er verdachte transacties worden opgespoord door uw systeem, dient er aanvullend onderzoek plaats te vinden om vast te stellen of de gevonden transacties ook daadwerkelijk melding plichtig zijn bij FIU-Nederland.

 

Om het analyse werk van u over te nemen, ontwikkelden we AfuS (AML follow up Service). Onze transactie monitoring analisten gaan aan de gang met de door u geïdentificeerde verdachte transacties en koppelen binnen vooropgestelde tijdsnormen (en natuurlijk compliant met de Wwft) welke transacties gemeld moeten worden aan de FIU.

Specialistische KYC

Ondanks dat de term KYC in de volksmond in het algemeen voor het CDD (Customer Due Diligence) proces wordt gebruikt. Kan het analyse werk inhoudelijk behoorlijk van elkaar verschillen. Daar waar bijvoorbeeld de Trustsector heel duidelijk met de WTT te maken heeft, waarbij TAX een zeer belangrijk onderdeel van de gehele KYC is, is in de retailbank sector de KYC over het algemeen een stuk eenvoudiger doordat veel klanten maar één of twee bronnen van inkomsten hebben en ook het uitgave gedrag behoorlijk overeenkomt.

In het BlueMonks analisten team hebben we een aantal specialismen geborgd.

 • Corporate Service providers (WTT)
 • Privatebanking
 • Investment Banking
 • Retail Banking
 • Credit Banking
 • Wholesale banking

Ook voor KYC analysewerk in deze werkvelden kunt u heel goed bij BueMonks terecht.

Onboarding

Bij BlueMonks gaan we niet over één nacht ijs. We staan voor kwaliteit en willen dat ook kunnen leveren. Daarom gaan we voor een grondige voorbereiding. Eerst brengen we samen met u uw behoefte in kaart om een goed voorstel op tafel te kunnen leggen. We denken dan bijvoorbeeld aan uw SIRA, uw CDD beleid en procedure beschrijvingen en wat voorbeelden van bestaande klantdossiers. We zijn flexibel in de wijze waarop we deze informatie tot ons kunnen nemen. Van bij u op kantoor de stukken krijgen om in te zien. Tot het encrypted en secure uploaden van de gegevens naar onze portal.

Na de informatie fase, maken we een gedegen plan van aanpak dat we samen afstemmen. Zodra we samen tot een werkbare uitkomst zijn gekomen, stellen we vaak eerst een proefperiode met een beperkt aantal files in om in te leren en aan te tonen dat we de gevraagde kwaliteit ook daadwerkelijk kunnen leveren.

Wij gaan voor een duurzame lange termijn relatie en voor ons is het belangrijk dat we ook werkelijk aan de verwachting kunnen voldoen zodat er aan beide kanten geen verrassingen ontstaan.

BlueMonks Office Leusden

BlueMonks BV

BlueMonks is opgezet om u te helpen met alle uitdagingen en facetten die hierboven zijn beschreven. Naast onze managed services kunnen wij u ook helpen met uw KYC Operating Model. Met het uitvoeren van een goede SIRA. Ook kunnen we de training van uw KYC analisten voor onze rekening nemen.

Wij gaan voor 'One Time Right'

Benieuwd? Neem contact met ons op

Copyright © BlueMonks BV