KYC AML-Framework implementaties

In het afgelopen decennium is de wetgeving omtrent het voorkomen van witwassen en terrorisme financiering aanzienlijk uitgebreid. In de Wwft (de Nederlandse Wet  ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is vast gesteld hoe rechtspersonen zoals bijvoorbeeld banken, levensverzekeraars, payment service aanbieders,  crypto valuta service providers, wisselkantoren, trustkantoren, financiële misdrijven, waaronder witwassen van geld en financiering van terrorisme, moeten bestrijden.

Vandaag de dag implementeren organisaties over de hele wereld diverse maatregelen tegen deze misdaden, maar een samenhangend compliance-programma is meestal de meest effectieve optie voor organisaties.

Als deskundigen op het gebied van compliance/anti-financiële criminaliteit heeft BlueMonks de belangrijkste componenten van een doeltreffend Know Your Customer (KYC)/Anti-Money laundering (AML) beleid samengevoegd tot een implementeerbaar KYC/AML framework.

Wat is een KYC/AML-Framework?

Binnen het framework heeft BlueMonks een methodologie gecreëerd die bepaalt hoe een organisatie accounts controleert, financiële misdrijven opspoort en meldt aan de bevoegde autoriteiten. In wezen pakt een volledig en doeltreffend framework alle witwas- en terrorisme financieringsrisico’s aan die u dient te voorkomen.

Om een doeltreffend KYC/AML-framework te ontwikkelen, moet er uitgebreid inzicht zijn in de specifieke locale en internationale wet- en regelgeving. Samen met de rol van toezichthouder in de KYC/AML-praktijk. Een effectief framework dient zowel de eerste als de tweede lijn te bestrijken.

Vereisten van een doeltreffend framework.

Het KYC/AML-framework van een organisatie moet in staat zijn om witwaspraktijken,  belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme via haar accounts en/of relaties op te sporen. Zij moet over systemen en procedures beschikken om witwasactiviteiten onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten te melden en tevens het risicoprofiel van cliënten op basis van dergelijke informatie te evalueren en vast te stellen.

Ontwikkeling van een KYC/AML-framework.

Bij het opzetten van een anti witwas framework moet een organisatie rekening houden met bepaalde factoren, zoals de risico’s waaraan zij is blootgesteld,  de antiwitwaswetgeving in haar rechtsgebied en de profielen en ondernemingen in haar klantenbestand.

Wat kan BlueMonks voor u doen?

BlueMonks kan uw organisatie ondersteunen door het opzetten van het gehele KYC/AML framework. Door onze uitgebreide ervaring in zowel eerste als tweede line of defense en projectmanagement, is BlueMonks in staat om het gehele framework op te zetten, waarbij zowel initiatie als implementatie in eerste en tweede line of defense aan bod komen. BlueMonks heeft een standaard aanpak dat op een specifieke situatie van uw organisatie wordt aangepast. Dit is snel, efficient, compleet en compliant.

Grensoverschrijdende en global uitrol valt ook binnen ons expertisegebied. Vanzelfsprekend houdt BlueMonks rekening met relevante wetgeving en landspecifieke kenmerken.

Meer informatie over het implementeren van een KYC/AML framework?

Klik op de links hieronder:

Interesse? Neem nu contact op om een afspraak te plannen.

Contact...