Crypto Valuta

AML-richtlijn en cryptovaluta

De 5e anti-witwasrichtlijn (AML) (sinds mei 2018) stelt nog meer eisen met betrekking tot cryptovaluta. Maar dingen veranderen snel in de cryptowereld en het kost tijd voor toezichthouders om zich aan te passen. Vaak zijn grote financiële instellingen traag, daarom moet een sterk maar flexibel beleid en procedures worden ontworpen voor makkelijke aanpassing aan toekomstige veranderingen.

In de 5e, maar meer nog in de 6e AML-richtlijn zijn de eisen met betrekking tot vergunningen voor FinTechs (financiële technologie), walletleveranciers, PSP en cryptobedrijven nog verder uitgewerkt.

In de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is een verplichte registratie van crypto dienstverleners (CSP) opgenomen, dat wil zeggen bedrijven die diensten aanbieden voor het uitwisselen tussen virtuele en reguliere valuta en aanbieders van custodian wallets voor virtuele valuta, moeten zich bij de toezichthouder melden voor registratie

Breed scala aan cryptovaluta

Naast de cryptovaluta die in de Wwft worden beschreven, zijn er altijd nieuwe ontwikkelingen in aantocht. Ze verschijnen sneller dan de regelgever ze kan verwerken en daarom moeten nieuwere ‘munteenheden’ worden geanalyseerd. Is het een valuta of niet? Maar cryptovaluta’s kunnen ook een andere vorm aannemen, zoals tokens, equity tokens, utility tokens, swaps en security tokens.

Cryptobeleid voor financiële instellingen en FinTechs

Om naleving van de regelgeving te waarborgen, moet een solide systematische  integriteitsrisicoanalyse (SIRA) en een sterk maar flexibel beleid en procedures worden opgesteld.

BlueMonks heeft ervaring bij een breed scala aan financiële instellingen en in  toenemende mate met FinTechs en crypto dienstverleners. Wij kunnen u helpen bij het creëren van dit fundament, om het voldoende aan relevante regelgeving te waarborgen

Alt Text
  • Op maat gemaakte crypto-policies ontwikkelen voor financiële instellingen

  • Ondersteuning van cryptodienstverleners bij wettelijke registratie

  • Uitvoeren van crypto-specifieke integriteitsrisicoanalyses

Interesse? Laten we een gesprek of een vergadering plannen.

Contact..