CDD File Remediations

CDD File Herstelacties

Tegenwoordig hebben de meeste organisaties moeite om hun Customer Due Diligence (CDD)- dossiers op niveau te krijgen en te houden. Om ervoor te zorgen dat ze nog steeds voldoen aan de voortdurende veranderingen en bijgewerkte eisen van zowel lokale als internationale regelgevers en toezichthouders.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om de kwaliteit van de dossiers binnen een bepaald  tijdsbestek te verbeteren, bijvoorbeeld op basis van controlebevindingen en/of handhaving door  toezichthouders. Dit proces staat bekend als CDD File Remediation waarvoor bepaalde  vaardigheden vereist zijn om tot een bevredigend resultaat te komen.

KYC File remediation details

Als onderdeel van het KYC-file herstel proces zullen de BlueMonks specialisten samenwerken met de  stakeholders van de organisatie om, tegenstrijdige gegevens te verwijderen, de reeds beschikbare informatie te ordenen en eventuele GAPS in informatie en documentatie vast te stellen en (laten) aan te vullen, om uiteindelijk het klantrisico te kunnen bepalen en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Het ultieme doel binnen dit proces is het verbeteren van de uitvoering in de BAU,  waardoor toekomstige problemen en/of lacunes worden voorkomen.

Wat kan BlueMonks voor u doen?

BlueMonks kan uw organisatie ondersteunen met het opwaarderen van uw KYC files naar een overeengekomen standaard. Deze standaard wordt zowel binnen de organisatie als met relevante toezichthouders overeengekomen. Om een bevredigend resultaat te bereiken voor alle stakeholders, kunnen de herstelprogramma’s die BlueMonks ondersteunt de volgende expertise bevatten:

  • Interimmanagement taken
  • Projectmanagement taken
  • Senior, medior en junior KYC-analisten (beschikbaar op projectbasis of voor verbintenissen op lange termijn)
  • Quality assurance (om de kwaliteit van de bestaande dossiers of de bestaande herstelprogramma’s te bevestigen)
  • Training en Opleiding aan het bestaande personeel.
  • Herstel programma's

  • File remediation

  • Projectmanagement

  • Quality assurance

Geïnteresseerd? Laten we een ontmoeting of een call plannen.

Contact...

Onze Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws van BlueMonks en de ontwikkelingen in ons vakgebied?

Vul je gegevens in en ontvang tussen 4 en 6 keer per jaar een nieuwsbrief van ons.

BlueMonks BV gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal deze niet aan derden verstrekken. Voor meer informatie zie onze privacy policy